Verlies in Zicht | Workshop
21137
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21137,theme-stockholm,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,vcwb,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive


De workshop

Verlies in Zicht biedt de professional inzicht en kennis over de complexiteit van verlies.

Als professional word je dagelijks geconfronteerd met de verlieservaringen van de cliënt en zijn omgeving.

Iedere vorm van verlies kent zijn rouw:

Verlies van gezondheid
Verlies van toekomst perspectief
Verlies van werk
Verlies van relatie
Verlies van een geliefde aan de dood

Inhoud

Met welke inzichten gaat de professional naar huis:

  • Inzicht in eigen perceptie over verlies en de invloed daarvan op het persoonlijk en professioneel handelen
  • Kennis en betekenis van de perceptie van de cliënt en in welke mate zijn perceptie over verlies van invloed is op het gedrag en beleving
  • De invloed en beperkingen van ineffectieve kerngedachten van cliënt en professional
  • Theoretische kennis over de visie van Verlies, het Duale Proces Model (Stroebe & Schut)
Ervaring van deelnemers
“In mijn werk als coach kom ik regelmatig in aanraking met mensen die te maken hebben (gehad) met verlies. Gedurende opleidingen en trainingen die ik al gevolgd had, is daar zeker aandacht aan besteed….

Dan werd er gebruik gemaakt van de theorie over rouwfasen of rouwtaken, modellen die inmiddels achterhaald blijken.
De workshop die door Yvonne en Joni wordt aangeboden is up to date en gaat uit van een andere, meer passende benadering. Ondanks de eerder opgedane kennis, heeft deze workshop mij nieuwe kennis en inzichten gebracht en handvatten gegeven bij de begeleiding van mensen die te maken hebben met verlies. Met de opgedane kennis zal je mogelijke problemen rondom (gecompliceerde) rouw beter kunnen herkennen en kan je de cliënt beter ondersteunen of doorverwijzen naar een gespecialiseerd rouwbegeleider.

De trainers weten hun kennis goed over te brengen en weten goed aan te sluiten bij hun deelnemers. Ze wisselen theorie af met praktijk door opdrachten in te zetten, waardoor de stof ook daadwerkelijk goed kan indalen.

Een aanrader, zeker ook als je in het verleden al theoretische kennis rondom rouw op hebt gedaan!”

Bernadette Kwaks

Register Loopbaanadviseur en Register therapeut

www.konsilo.nl

“In het kader van mijn werk als gedragswetenschapper in de jeugdzorg, heb ik deelgenomen aan de workshop Verlies in Zicht…

Ik merk dat de zorg steeds meer leert over trauma maar de kennis over het gerelateerde onderwerp rouw, nog onderbelicht is.Tijdens de workshop heb ik geleerd wat rouw met mij als professional doet en hoe mijn eigen kijk hierop de zorg aan de cliënt beïnvloedt. Een echte eye opener die cruciaal is voor het bieden van goede zorg aan getraumatiseerde kinderen die tevens met verlies en rouw te maken hebben. Ik raad iedere orthopedagoog en/of psycholoog, die zich bezighoudt met trauma bij kinderen, aan om deze workshop te volgen.

De manier waarop de kennis wordt overgebracht is interactief. Door de ontspannen sfeer en de natuurlijke manier waarop de cursusleidsters in gesprek gaan over dit onderwerp, was het een mooie ochtend waarin ik veel heb geleerd.’

Dieke Schuurman

Orthopedagoog en behandelaar in de kinder/jeugd psychiatrie

“Samen met collega-psychologen hebben we de workshop Verlies in Zicht gevolgd. Vanuit de opleiding tot GZ-psycholoog is er helaas weinig aandacht geweest voor het onderwerp rouw en verlies terwijl erg veel cliënten kampen met verlieservaringen in de breedste zin van het woord…

Door deze interactieve workshop heb ik verschillende handvatten gekregen voor het begeleiden en behandelen van cliënten met verlieservaringen. Het duale procesmodel is een model wat ik tegenwoordig veel inzet in gesprekken met cliënten waarbij ik gemerkt heb dat dit erg aansluit bij de beleving van de cliënt. Het feit dat rouw en verlies een slingerend proces is en dat ieder op zijn of haar eigen manier mag rouwen, is heel helpend. Andere theoretische achtergronden die tijdens deze workshop worden belicht (zoals primair en secundair verlies) zijn direct toepasbaar in de
praktijk. Daarnaast lukt het de trainers om jezelf als professional aan het denken te zetten en te reflecteren over dit onderwerp middels diverse werkwijzen. Ik heb veel aan deze workshop gehad en zet nu ook het geleerde in naast bijvoorbeeld EMDR, zodat
de behandeling nog meer verdieping en verbreding krijgt. Ik kijk er erg positief op terug!

J.G. Quaak
GZ-psycholoog bij Psy-GO!
Psychologiepraktijk Breda
www.psy-go.nl

 

De Workshopleiders

Yvonne Verweel en Joni Rappange hebben elkaar ontmoet tijdens de Post-Hbo opleiding tot rouw & verliesbegeleider. ‘De mens is meer dan zijn medisch gebrek’ is de titel van het onderzoek dat zij samen voor het afstuderen van deze opleiding hebben uitgevoerd. Na het afronden van betreffend onderzoek in 2017 bleek grote behoefte onder professionals aan bijscholing op het gebied van rouw & verlies. Dit heeft geresulteerd in de workshop Verlies in Zicht.

Yvonne Verweel

Yvonne is een professional welke vanuit gedrevenheid, kennis en ervaring haar passie inzet bij Yvonne Verweel Ontwikkeling en begeleiding. Als gecertificeerd rouw en verliesbegeleider werkt zij vanuit compassie bij Dapper & Coen.
Na diverse functies in het bedrijfsleven te hebben vervuld, is Yvonne sinds 2006 werkzaam als zelfstandig coach, intervisie begeleider, trainer en rouw en verliesbegeleider.

Joni Rappange

Joni is een professional welke vanuit enthousiasme, kennis en ervaring haar passie inzet als gecertificeerd rouw en verliesbegeleider bij Praktijk Verder.
Zij heeft haar werkervaring opgedaan als teamleider en coördinator binnen de maatschappelijke dienstverlening.

Contact

Voor het maken van een afspraak of het beantwoorden van uw vraag kunt u contact opnemen met:

Yvonne Verweel of Joni Rappange